Нашите санирани пътища, отговарят на всички изисквания


САНИРАНЕ
НА ПЪТИЩАМетодът

Разрушеният носещ слой на съществуващата улица и повреденият асфалт се фрезоват по специален метод със свързващо вещество и вода. Това създава нов, устойчив на замръзване, висококачествен носещ слой пътна настилка, без пукнатини. Заявка за патент е подадена до Европейското патентно ведомство за системата за рехабилитация на пътища TERRA-MIX. Заздравяването/ санирането на улиците по системата TERRA-MIX е регистриран за патентоване метод при Европейската Патентна Служба.
Система TERRA-MIX

Системата за РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТИЩА TERRA-MIX предлага възможност за бърз, икономичен и висококачествен ремонт на разрушени улици. 


ОБОБЩЕНИЕ
НА ПРЕДИМСТВАТА

СИСТЕМА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТИЩА TERRA-MIX

ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ

Съществуващият асфалт, както и съществуващият носещ и покривен слой от настилката ще бъдат включени в новия носещ слой като ценен строителен материал. Отпада нуждата от изхвърляне на отпадъците и свързаните с това транспортни разходи.

СПЕСТЯВАНЕ ОТ ВРЕМЕ ЗА СТРОИТЕЛСТВО

Системата за САНИРАНЕ НА УЛИЦИ TERRA-MIX е особено бърз и ефективен метод, тъй като съществуващите носещи и покривни слоеве се използват повторно и не е необходимо да се премахват и извозват. Благодарение на това, санирането на пътищата може да бъде извършено за много кратко време, спиранено на движение и свързаните с тях задръствания във вашата община могат да бъдат сведени до минимум.
 

СПЕСТЯВАНЕ ОТ СТРОИТЕЛНИ РАЗХОДИ

Със системата за САНИРАНЕ НА УЛИЦИ TERRA-MIX се намаляват значително разходите за ремонт и разходите за поддръжка. Тъй като носещият слой е смесен със свързващо вещество, структурата на пътната настилка не се просмуква с фини частици дори след години на експлоатация и геотекстилът може изцяло да се окаже ненужен. Ако покривният слой е повреден след няколко десетилетия, той трябва само да бъде подновен - стабилизираният носещ слой отдолу се запазва.

Система за ХИБРИДНО ФУНДИРАНЕ TERRA-MIX

 

Разпръскване на свързващото вещество
 

 

Смесване на свързващо вещество и почва чрез прибавяне на вода


НАШАТА ГАРАНЦИЯ ЗА КАЧЕСТВО


Чрез системата за САНИРАНЕ НА ПЪТИЩА TERRA-MIX , стабилизираната със свързващо вещество пътна настилка е до три пъти по-издържлива, отколкото може да бъде постигнато чрез традиционните методи. Освен това структурата на пътната настилка е по-устойчива на замръзване. Още един плюс: пътната структура става още по-стабилна с течение на времето, докато традиционната структура се влошава с годините.

Dragomir Dimitrov
Kundenbetreung Bulgarien