С ПОГЛЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО - СИСТЕМАТА ЗА ХИБРИДНО ФУНДИРАНЕ


ХИБРИДНО
ФУНДИРАНЕСистема TERRA-MIX

При системата за ХИБРИДНО ФУНДИРАНЕ TERRA-MIX, преимуществата на системата за ИМПУЛСНОТО УПЛЪТНЯВАНЕ TERRA-MIX се комбинират с иновативния метод на СИСТЕМА TERRA-MIX със заместващ носещ пласт. Резултатът е переспективен метод, който минимизира ресурсите по време на строителните дейности, съкращава времето за строителство и значително намалява разходите. 


ОБОБЩЕНИЕ
НА ПРЕДИМСТВАТА

Система за ХИБРИДНО ФУНДИРАНЕ TERRA-MIX

СПЕСТЯВАНЕ ОТ СТРОИТЕЛНИ РАЗХОДИ

Чрез комбинацията от две строителни системи с ефективно използване на ресурсите се намалява количеството на използвания материал и строителните разходи намаляват.

ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ

Тъй като при системата за ХИБРИДНО ФУНДИРАНЕ TERRA-MIX обикновено се използва или никакъв, или много малък материален обмен, процесът дава възможност за изключително екологичен и устойчив начин на строителство. Всяка почва, която може да бъде уплътнена, може да бъде подобрена и обработена чрез импулсно уплътняване, заместващият носещ пласт за стабилизация на почвата може да бъде направен от почти всички материали, намиращи се на строителната площадка.

СПЕСТЯВАНЕ НА ВРЕМЕ ЗА СТРОИТЕЛСТВО

За да спестите възможно най-много време, системата за ХИБРИДНО ФУНДИРАНЕ TERRA-MIX съчетава икономиите на време от импулсно уплътняване и стабилизиране на почвата. Това означава, че осъществяването на вашия строителен проект може да стане възможно най-бързо и вие ще се нуждаете от значително по-малко общо време за строителство.

Система за ХИБРИДНО ФУНДИРАНЕ TERRA-MIX

УКРЕПВАНЕ НА ПАРКИНГИ , ХАЛЕТА И ДРУГИ СГРАДИ
ПОДПОРНИ КОНСТРУКЦИИ В ПЪТНОТО СТРОИТЕЛСТВО

Система за ХИБРИДНО ФУНДИРАНЕ TERRA-MIX


Уплътняване на почвата с помощта на импулсен уплътнител при много работни стъпки.
 


Запълване на възникналите от уплътняването кратери с наличния материал.


Уплътняване на материала за запълване.

 

Разптъскване на свързващото вещество.
 

 

Смесване на свързващо вещество и почва чрез прибавяне на вода.


Първи етап на уплътняване.
 


Уравняване и профилиране.


Последно уплътняване на почвата преди фундамента.


НАШАТА ГАРАНЦИЯ ЗА КАЧЕСТВО


Системата за ХИБРИДНО ФУНДИРАНЕ TERRA-MIX гарантира възможно най-голяма стабилност за вашите конструкции. Благодарение на сводовия ефект, натоварването върху сградата се разпределя равномерно над уплътнените колони.

Dragomir Dimitrov
Kundenbetreung Bulgarien
Franz Sindlhofer
Projektleiter Bodenstabilisierung, Straßensanierung