Фирма

 

Експерти по специално ниско строителство за импулсно уплътняване и стабилизиране на почвата.
ЕКСПЕРТИ В НИСКОТО СТРОИТЕЛСТВО ЧРЕЗ ИМПУСЛНО УПЛЪТНЯВАНЕ И СТАБИЛИЗИРАНЕ НА ПОЧВАТА!
 


20 години ТЕРРА-МИКС


Разгледайте по-подробно някои от нашите проекти. От импулсно уплътняване до саниране на пътища.
 

всички проекти


Преглед на изпълнението

ИМПУЛСНО
УПЛЪТНЯВАНЕ

В сравнение с традиционните методи за подобряване на почвата, като стоманобетонни пилоти и виброуплътняване, подмяна на почвата, изливни пилоти, инжектиране на фугираща смес или ДИУ (динамично интензивно уплътняване), СИСТЕМАТА ЗА ИМПУЛСНО УПЛЪТНЯВАНЕ TERRA-MIX впечатлява със своите съществени предимства.

Методът

Доклади за строителните дейности

Приложение

НАДЗЕМНО СТРОИТЕЛСТВО | Жилищно строителство, търговски центрове, производствени, складови и логистични халета, зони за съхранение на контейнери
ИНФРАСТРУКТУРА | улици, магистрали, железопътно строителство, строителство на мостове, полагане на фундаменти за писти...
ХИДРОСТРОИТЕЛСТВО | защитни диги срещу наводнения, утаителни басейни

Инж. Михаел Бисман

»Импулсното уплътняване и стабилизирането на почвата
е нашата технология, която от 2001 година
непрекъснато се усъвършенства, за да се
подобри оптимално почвата за изграждане на сгради.«

СТАБИЛИЗИРАНЕ
НА ПОЧВАТА

За да се подготви почвата, върху нея се нанася подходяща специална свързваща смес, която се смесва с нея. След това вече може да се пристъпи към уплътняване, за да получим стабилна земна повърхност. Този процес дава възможност при начина на работа ресурсите да се ползват по-ефективно, като по този начин е възможно екологично строителство.

Методът

Доклади за строителните дейности

Приложение

СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ ПЪТИЩА И САНИРАНЕ
УКРЕПВАНЕ НА МЕСТА ЗА ПАРКИРАНЕ
ФУНДАМЕНТИ НА ХАЛЕТА
ЗАЗДРАВЯВАНЕ НА СМЕТИЩА
ЗАЗДРАВЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНАТА ПОВЪРХНОСТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНДУСТРИАЛНИ СГРАДИ

Франц Синдлхофер

»Изграждаме пътна инфраструктура, която с течение на времето става още по-устойчива, докато структурата на традиционно изградените пътища се влошава с годините.«

РЕНОВИРАНЕ
НА УЛИЦИ

Разрушеният носещ слой на съществуващата улица и повреденият асфалт се фрезоват по специален метод чрез добавяне на свързващо вещество и вода. По този начин се изгражда нов мразоустойчив, висококачествен носещ слой пътна настилка, без пукнатини.

Методът

Доклади за строителните дейности

Приложение

СИСТЕМАТА ЗА САНИРАНЕ НА ПЪТИЩА TERRA-MIX предлага възможност за бърз, икономичен и висококачествен ремонт на разрушени улици.

инж. Мартин Крьопфл

»Хибридното фундиране е новаторски процес, който ви помага да минимизирате строителните ресурси, да съкратите времето за строителство и значително да намалите разходите.«

ХИБРИДНО
ФУНДИРАНЕ

При системата за ХИБРИДНО ФУНДИРАНЕ TERRA-MIX, преимуществата на системата за ИМПУЛСНОТО УПЛЪТНЯВАНЕ TERRA-MIX се комбинират с иновативния метод на СИСТЕМАТА ЗА СТАБИЛИЗИРАНЕ НА ПОЧВАТА TERRA-MIX със заместващ носещ пласт.

Методът

Доклади за строителните дейности

Приложение

ФУНДАМЕНТИ НА ХАЛЕТА И ДРУГИ СГРАДИ
ИЗГРАЖДАНЕ НА ФУНДАМЕНТИ ПРИ ПЪТНОТО СТРОИТЕЛСТВО

»Изискванията, които поставяме пред себе си са високи: ние не просто искаме да отговорим на вашите очаквания, а желаем да ги надхвърлим. Ето защо мисленето ни винаги е ориентирано към изпълнението, винаги следим рентабилността на вашия строителен проект и работим с вас върху ефективни решения. Защото в крайна сметка ние от TERRA-MIX целим само едно нещо: Вие да сте доволни!«