Naše VrednostiKao kupac, vi ste naš kralj.


Čak i ako su mnogi rekli ovu rečenicu pre nas, mi u TERRA-MIKS-u to ne doživljavamo kao praznu frazu, već kao iskreno obećanje.


Kako ćete to znati?


Naša spremnost za akciju prevazilazi okvire normale. Činjenica је da izvršavamo obećanja koja smo vam dali. Naša iskrenost i pouzdanost, naš praktični mentalitet, vodi vas do vašeg cilja na jednostavan i neposredan način. I naravno: Naša kompetencija i naše specijalističko znanje koje neprestano razvijamo za vas i sa vama kako bismo vam pokazali nove pristupe orijentisane na budućnost u oblastima stabilizacije tla, impulsnog kompaktiranja i zbijanja tla.

Zahtevi koje postavljamo prema sebi su visoki: ne želimo samo da ispunimo vaša očekivanja, već ih i premašujemo. Zbog toga uvek mislimo da je fokusirano na primenu, uvek pazimo na isplativost vašeg građevinskog projekta i radimo s vama na održivim rešenjima. Jer na kraju dana, za nas u TERRA-MIKS-u računa se samo jedna stvar: Vaše zadovoljstvo!
 TEHNOLOGIJA


Impulsnо kompaktiranje ima naziv: TERRA-MIX. Kao stručnjaci za dinamičko duboko sabijanje, mi koristimo najsavremenije metode impulsnog kompaktiranja. Tehnologije i tehnike koje smo razvili oko ovog procesa usavršili smo tokom mnogih godina pedantnog rada. Kompresija impulsa nastala je ranih 1980-ih kao vojni razvoj Ministarstva odbrane u Velikoj Britaniji. Prvi prototip korišćen je za pripremu pista za letenje u najkraćem mogućem roku.


NAJMODERNIJI
METOD
SAVRŠENOPOREKLO

Kompresija impulsa nastala je ranih 1980-ih kao vojni razvoj Ministarstva odbrane u Velikoj Britaniji. Prvi prototip korišćen je za pripremu pista za letenje u najkraćem mogućem roku.Od vizije do najsavremenije tehnologije


Impulsni komrimator je na civilno tržište došao tek godinama kasnije i u početku je korišćen u Severnoj Americi. Mi iz TERRA-MIX-a prepoznali smo ogroman potencijal ove metode za stabilizaciju tla i pustili u rad prvu mašinu za impulsno kompaktirali u Austriji 2007. godine. U saradnji sa kancelarijom GEOTECHNIK ADAM ZT GmbH razvili smo sistem upravljanja zasnovan na GPS-u. Kao rezultat toga, po prvi put se podaci o svakoj tački komprimovanja mogu sačuvati i dokumentovati, pa kontrola kvaliteta je postala moguća.


 


ZNATI
SOCIAL
FONDACIJA

U 2008. godini uspeli smo da postignemo ekskluzivan ugovor za gotovo celu kontinentalnu Evropu sa proizvođačem udarnog čekića za kompresor.

U narednim godinama do 2010. godine sproveli smo istraživački projekat koji je finansirao FFG (Austrijska agencija za promociju istraživanja) zajedno sa Univerzitetom u Innsbrucku (Odeljenje za primenjenu mehaniku) i kancelarijom GEOTECHNIK ADAM ZT GmbH.

Rezultati ovog projekta čine naučnu osnovu savremenog koprimovanja impulsa do danas. (ADAM i sar, 2011).

Od 2010. godine koristimo impulsnu kompresiju širom Austrije i na građevinskim projektima širom sveta. Od tada smo završili 260 uspešnih projekata kompaktiranja u 13 zemalja. Sanirano je 750 ulica.


 


260 projekata
13 zemalja
750 puteva6 MILIONA EVRA UŠTEDA TROŠKOVA IZGRADNJE КOD


IMPLUSNOG KOMPAKTIRANJA TLA Metodama zbijanja tla kompanijeTERRA-MIX može se uštedeti oko 6 miliona troškova izgradnje.