ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чрез добавянето на специален свързващ материал, от наличната почва се получава висококачествен заместващ носещ пласт.


СТАБИЛИЗИРАНЕ
НА ПОЧВАТА
СЪС ЗАМЕСТВАЩ
НОСЕЩ ПЛАСТТРАДИЦИОНЕН МЕТОД

Най-горните почвени слоеве се отстраняват, транспортират се до сметището и накрая се заменят с чакъл или натрошени камъни, за да се получи стабилна основа. Чрез системата за стабилизиране на почвата TERRA-MIX със заместващ носещ пласт, времето, усилията и разходите могат да бъдат значително редуцирани.
МЕТОДА TERRA MIX

За да се подготви почвата, върху нея се нанася подходяща специална свързваща смес, която се смесва с нея. След това вече може да се пристъпи към уплътняване, за да получим стабилна земна повърхност. Този процес дава възможност при начина на работа ресурсите да се ползват по-ефективно, като по този начин е възможно екологично строителство. 


ОБОБЩЕНИЕ
НА ПРЕДИМСТВАТА

Система за стабилизиране на почвата TERRA-MIX

СПЕСТЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАЗХОДИ

Благодарение на нашата иновативна технология за стабилизиране на почвата, се създава заместващ носещ пласт от съществуващия почвен материал. По този начин отпадат високите разходи за допълнителен материал и това ви спестява от строителните разходи.

СПЕСТЯВАНЕ ОТ ВРЕМЕ ЗА СТРОИТЕЛСТВО

В сравнение с традиционните методи, системата за стабилизиране на почвата TERRA-MIX със заместващ носещ пласт изисква по-малко работни етапи. Стабилизирането на почвата може да се извърши по-бързо и по-ефективно, което означава, че получавате значително времево предимство за вашия строителен проект.

ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ

Тъй като може да се получи заместващ носещ пласт от почти всички строителни материали, намиращи се на строителната площадка (напр. глина, кал, пясък, чакъл, строителни отпадъци, шлака, асвалтови остатъци и др.), за системата ЗА СТАБИЛИЗИРАНЕ НА ПОЧВАТА TERRA MIX се използва или никакъв, или много малък материален обмен.

Система за СТАБИЛИЗИРАНЕ НА ПОЧВАТА TERRA-MIX

УКРЕПВАНЕ НА ПАРКИНГИ
ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, ПРОИЗВОДСТВЕНИ
СКЛАДОВЕ И ЛОГИСТИЧНИ ХАЛЕТА, СКЛАДОВЕ,
ЗАПЕЧАТВАНЕ И ЗАЗДРАВЯВАНЕ НА СМЕТИЩА

НАШАТА ГАРАНЦИЯ ЗА КАЧЕСТВО

 

Чрез резултатите от изпитване с натискова плоча, се доказва успешното прилагане на системата за стабилизиране на почвата TERRA-MIX. Гарантираме * Ви товароподемност, равнинност и подобряване на устойчивостта при замръзване на заместващия основен пласт.

* в зависимост от обхвата на поръчката

Dragomir Dimitrov
Kundenbetreung Bulgarien