БЪРЗО. ИКОНОМИЧНО. ЕФЕКТИВНО


Най-иновативното решение за подобряване на почвата.


ИМПУЛСНО
УПЛЪТНЯВАНЕСистема Terra-Mix

Системата за импулсно уплътняване TERRA-MIX е иновативен метод за подобряване на почвата и импулсно уплътняване в зоната със средна дълбочина. Всички почви, позволяващи уплътняване, могат да бъдат уплътнени бързо и икономично.
Сравнение:

В сравнение с традиционните методи за подобряване на почвата, като стоманобетонни пилоти и виброуплътняване, подмяна на почвата, изливни пилоти, инжектиране на фугираща смес или ДИУ (динамично интензивно уплътняване), СИСТЕМАТА ЗА ИМПУЛСНО УПЛЪТНЯВАНЕ TERRA-MIX впечатлява със своите съществени предимства: 


ОБОБЩЕНИЕ
НА ПРЕДИМСТВАТА

Система за ИМПУЛСНО УПЛЪТНЯВАНЕ TERRA-MIX

СПЕСТЯВАНЕ ОТ ВРЕМЕ ЗА СТРОИТЕЛСТВО

Импулсното уплътняване е много ефективен метод. След старателна подготовка, уплътняването на почвата в много случаи може да се извърши по-бързо, отколкото при други oсновополагащи варианти. Спестявате от време в полза на други работни стъпки или успявате да завършите строителния обект по-рано.

СЪКРАЩАВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ РАЗХОДИ

Отличното качество на системата за ИМПУЛСНО УПЛЪТНЯВАНЕ TERRA-MIX ви помага значително да намалите общите строителни разходи чрез целенасочено намаляване на финансовите разходи.

ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ

Доколкото е възможно, ще използваме съществуващия почвен материал при импулсното уплътняване и ще са ни необходими много малки количества чужд материал. Чрез това разумно използване се спестяват ресурси и това съществено допринася за екологичното изграждане.

СИСТЕМАТА ЗА ИМПУЛСНО УПЛЪТНЯВАНЕ TERRA-MIX

НАДЗЕМНО СТРОИТЕЛСТВО жилищно строителство, търговски центрове, производствени, складови и логистични халета, зони за съхранение на контейнери
ИНФРАСТРУКТУРА улици, магистрали, железопътно строителство, строителство на мостове, заздравяване на основата за писти ...
ХИДРОСТРОИТЕЛСТВО защитни диги срещу наводнения, утаителни басейни, Rückhaltebecken

НАШАТА ГАРАНЦИЯ ЗА КАЧЕСТВО


Можете да проследявате и проверявате резултатите от системата ЗА ИМПУЛСНО УПЛЪТНЯВАНЕ TERRA-MIX по време на изпълнението, а също и след приключване на строителните дейности. Ще получите освен това пълна документация, която съдържа всички релевантни данни за всяка отделна точка на уплътнение.

Dragomir Dimitrov
Kundenbetreung Bulgarien